Πλατεία για τους Μαρουσιώτες και όχι ιδιωτικό πάρκινγκ με γκρίζες ζώνες

Επισταμένοι έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής οδήγησαν σε οριστική σφράγιση παράνομου πάρκινγκ που λειτουργούσε χωρίς άδεια σε χωροθετημένη πλατεία στην περιοχή του Αγίου Θωμά Αμαρουσίου (έναντι ΙΑΣΩ – Avenue). Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, που κοινοποιήθηκε στις 11/12/2017, επικυρώθηκε η σφράγιση του υπαίθριου χώρου από την Περιφέρεια, στις 02/11/2017, και, απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής που είχε υποβάλλει η εταιρία εκμετάλλευσης του χώρου επικαλούμενη τη σύμβαση παραχώρησης με τον Δήμο Αμαρουσίου. Η οριστική σφράγιση των εγκαταστάσεων, επί των οδών Δημοκρίτου και Διαγόρα, θα γίνει την Δευτέρα 18/12/2017.

Ταυτόχρονα, οι  έλεγχοι της Περιφέρειας αποκάλυψαν την ύπαρξη δύο οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή και όχι ενός που η Δημοτική Αρχή είχε συμπεριλάβει στη σύμβαση παραχώρησης για την ανάπλαση της πλατείας, σύμβαση την οποία, στη συνέχεια, έσπευσε να καταγγείλει, στις 7/12/2017.  Ειδικότερα, αποκαλύφθηκε ότι η πλατεία, έκτασης 2,4 στρεμμάτων, βρίσκεται στο ΟΤ 1085 και ο επιτρεπόμενος χώρος στάθμευσης, έκτασης 390 τ.μ, στο ΟΤ 1084, ενώ στη σύμβαση τα δύο οικοδομικά τετράγωνα εμφανίζονται ενιαία (ΟΤ 1085) και με τον ίδιο κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) στο Εθνικό Κτηματολόγιο!

Τις γκρίζες ζώνες της σύμβασης επικαλέστηκε η εταιρία εκμετάλλευσης αιτούμενη, εκ των υστέρων, αδειοδότηση από την Περιφέρεια 117 θέσεων στάθμευσης σε όλη την πλατεία προσκομίζοντας και σχετική άδεια έγκρισης οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ερώτημα παραμένει γιατί δεν αποσαφηνίστηκε ρητά στη σύμβαση παραχώρησης ότι εκχωρείται για εκμετάλλευση πάρκινγκ το ΟΤ 1084 προκειμένου να αναπλαστεί το ΟΤ 1085 που είναι η πλατεία. Η Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις και πρωτίστως να εξηγήσει γιατί επέτρεψε ένας χώρος, ο οποίος προορίζεται για πλατεία που την έχουν ανάγκη οι πολίτες, να μετατραπεί σε ιδιωτική επιχείρηση.