Διαβούλευση σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργου Καραμέρου και της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής σε Θέματα ισότητας φύλων, Νικολέττας Δανιά, πραγματοποιήθηκε, στις 07/07/2017, διαβούλευση επί του κειμένου των δράσεων για την ισότητα των φύλων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών (BTA). Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016- 2020», σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η κρίση. Τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, παρουσίασαν αναλυτικά ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ως αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα εμπειρίας και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς της περιοχής.

Ο Γ. Καραμέρος, στο σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τα στελέχη και τους φορείς που συνέβαλαν στην εκπόνηση του σχεδίου και μίλησε για τη σπουδαιότητα των δράσεων για την ισότητα των φύλων αλλά και για την αναγκαία στήριξη των ευπαθών ομάδων με ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχεδιασμό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η παρούσα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα ισότητας των φύλων. Είναι ωστόσο σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κείμενο με προτάσεις δράσεων και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής προκειμένου να καταστήσουμε ρεαλιστικό το όραμα και το σχεδιασμό μας για την ισότητα των φύλων, την στήριξη και προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Για μας η ισότητα είναι υπόθεση Οικουμενική όχι γυναικεία».

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, των ευπαθών ομάδων, μεταναστριών, προσφύγων στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία.
  • Στήριξη της γυναικείας απασχόλησης, τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (κυρίως στις ηλικίες 30-44 που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανεργία στον ΒΤΑ. Παροχή επιδότησης και κινήτρων στις τοπικές επιχειρήσεις για την απασχόληση γυναικών και γυναικών ΑΜΕΑ. Ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Βοήθεια (κυρίως με την μορφή της παροχής ενημέρωσης) για την ανάληψη προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  • Εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, δεδομένου, ότι κυριαρχεί στον ΒΤΑ η ανεργία γυναικών μεταξύ 30-44 ετών που έχουν προστατευόμενα μέλη ανήλικα παιδιά.
  • Ισόρροπη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Προώθηση και προαγωγή της ισότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού. Άρση των έμφυλων ανισοτήτων στην Υγεία.
  • Διεύρυνση του ωραρίου των υπαρχουσών δομών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ευπαθών ομάδων γυναικών και επέκταση των ήδη υπαρχόντων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή Παιδιών ΑΜΕΑ. Δημιουργία (επιπλέον) κέντρων γυναικών με συμβουλευτικό ή (και) δημιουργικό χαρακτήρα και ανάπτυξη ανοιχτών υπηρεσιών και κέντρων για την πρόληψη, ενημέρωση, στήριξη των γυναικών.

Στη διαβούλευση που συντόνισε η Παρασκευή Βασιλοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΒΤΑ, συμμετείχαν ή παρενέβησαν η Άννα Παραγιού, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ισότητας, η Φωτεινή Βρύνα, επικεφαλής του τομέα ισότητας της ΕΝΠΕ, η Μαρία Γκασούκα, Πανεπιστημιακός, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 50/50 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Αγγελική Παπάζογλου, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, η Σταυρούλα Παναγοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΒΤΑ, η Έλλη Βιδάλη, υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΒΤΑ. Παρευρέθηκαν, τέλος, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και εκπρόσωποι από τις επιτροπές ισότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ΒΤΑ.