Ο χωρικός σχεδιασμός, ένα μεγάλο πρόβλημα της Ανατολικής Αττικής

🔴Το Νο1 πρόβλημα, η μεγάλη εκκρεμότητα της Ανατολικής Αττικής είναι ο χωρικός σχεδιασμός.

🏞 Οι όμορφότερες περιοχές χτίστηκαν άναρχα στην ανάγκη εξασφάλισης στέγης αλλά και σε κάθε περίοδο οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη βασικών υποδομών από την αποχέτευση μέχρι το οδικό δίκτυο και τις σχολικές μονάδες.

✅Βασική προτεραιότητα είναι να εργαστούμε για την δίκαιη αναθεώρηση του χωροταξικού χάρτη, την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών και την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

✅Να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες χωροταξίας, να ξαναδούμε την οριοθέτηση των ορεινών όγκων, τις χρήσεις γης με τα νέα δεδομένα και να εργαστούμε για την πολεοδομική οργάνωση των βιομηχανικών περιοχών.

✅Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρέπει να επιλύσουμε γρήγορα τα οικιστικά προβλήματα με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε η Ανατολική Αττική να γίνει πιο ανθεκτική απέναντι στην κλιματική κρίση με βιώσιμη ανάπτυξη που θα δίνει στις περιουσίες των πολιτών, Πραγματική αξία!