Συνάντηση με τα Προεδρεία των Συνδέσμων Σ.Ε.Κ.Η.Α. και Σ.Ε.Η.Ε.Α.

Συνάντηση εργασίας είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, με εκπροσώπους των Συνδέσμων Εργοληπτών Καταστηματαρχών Ηλεκτρολόγων Αθηνών (Σ.Ε.Κ.Η.Α ) και Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Αττικής (Σ.Ε.Η.Ε.Α).  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στις 4/5/2018, με πρωτοβουλία των Συνδέσμων και κύριοι άξονες της συζήτησης αποτέλεσαν η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εργασιών (ΥΔΚΕ) ως αποδεικτικό προϋπηρεσίας καθώς και γενικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών. Ειδικότερα οι θέσεις των Συνδέσμων που κατατέθηκαν εγγράφως αφορούσαν μεταξύ άλλων:

1.       Να μην αποτελεί η ΥΔΚΕ αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης τόσο για την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, όσο και για τη διάρκεια ισχύος αυτών τη στιγμή που εκκρεμεί αφενός η κατάθεσή της στο μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αφετέρου το όριο του ασφαλισμένου ποσού έναντι ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

2.     Η Επιτροπή Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν υπάρξει ανεπιθύμητα συμβάντα (θανατηφόρο ατύχημα, πυρκαγιά, κ.ά) αλλά αφορούν σε υπηρεσίες κακής ποιότητας, να υπάρχει περίοδος «χάριτος» όπου ο καταγγελλόμενος αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να μπορεί να προβεί σε κατάλληλες διορθώσεις πριν τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αφορά μέλος των Συνδέσμων να μετέχει στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονας που θα ορίζεται από τους Συνδέσμους.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε άριστο κλίμα με τον Αντιπεριφερειάρχη να επισημαίνει ότι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών και Συνδέσμων Σ.Ε.Κ.Η.Α και Σ.Ε.Η.Ε.Α. θα συνεχιστεί και στο μέλλον με στόχο ουσιαστικά αποτελέσματα και λύσεις.

Στην συνάντηση συμμετείχαν από τον Σ.Ε.Κ.Η.Α οι κ.κ. Γιάννης Γιαμουγιάννης (Πρόεδρος), Γιάννης Κιούκης (Αντιπρόεδρος), Γιάννης Γιαννάτος (Γραμματέας), Αντώνιος Σαλευρής (Τεχνικός Σύμβουλος) και από τον Σ.Ε.Η.Ε.Α οι κ.κ. Μανώλης Φανδρίδης (Πρόεδρος) και Δημήτρης Λουκίσσας (Γενικός Γραμματέας).