Προτεραιότητα η δημοπράτηση του έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι

Θετική εξέλιξη για το Μαρούσι είναι η ανταπόκριση του Δήμου στις δημόσιες προσκλήσεις της Περιφερειακής Αρχής για ουσιαστική συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να διευθετηθούν τεχνικά ζητήματα σε μελέτες αντιπλημμυρικών έργων που έχουν εκπονηθεί από τον Δήμο και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής. Η τεχνοκρατική σύσκεψη της περασμένης εβδομάδας, ως φαίνεται, απέδωσε καρπούς καθώς εντοπίστηκαν οι ελλείψεις  και προσδιορίστηκαν χρονοδιαγράμματα.

Προτεραιότητα αποτελεί η διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς που είναι ο κύριος αποδέκτης των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στις περιοχές Σωρού, Κοκκινιάς, Αναβρύτων και Νέο Μαρούσι, όπως προκύπτει από τις μελέτες που ο Δήμος εκπόνησε κατά τα έτη 2011 – 2013. Οι μελέτες την περίοδο εκείνη μετά από επιτόπιες αυτοψίες είχαν κριθεί προβληματικές και είχαν επιστραφεί στο Δήμο, τον Οκτώβριο του 2013, για διορθώσεις και συμπληρώσεις. Έκτοτε δεν έχουν επανυποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Η οριστική υποβολή από το Δήμο, στις 4/12/2017, της διορθωμένης μελέτης για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς, ανοίγει το δρόμο για τη δημοπράτηση της σημαντικής αυτής αντιπλημμυρικής παρέμβασης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, πρόκειται άμεσα να εισηγηθεί την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου καθώς η συνολική δαπάνη, μετά τις διορθώσεις, ανήλθε σε 10.676.400€ από 6.230.000€ που αρχικά είχε προβλεφθεί από το Δήμο και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής χρηματοδοτούνται αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές Στούντιο Α, Ψαλίδι και Νέα Λέσβος (έργα σε εξέλιξη), καθώς και σε Πολύδροσο και Άγιο Θωμά (έργα σε φάση δημοπράτησης με ευθύνη του Δήμου). Στην πράξη έχει αποδείξει ότι αντιμετωπίζει χωρίς διακρίσεις και με αίσθηση ευθύνης τις αντιπλημμυρικές ανάγκες όλων των Δήμων. Αρκεί να υπάρχουν ώριμες και άρτιες μελέτες. Στην κατεύθυνση αυτή η συνεργασία και η συνέργεια των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μονόδρομος.