Πρόστιμο σε μονάδα επεξεργασίας καφέ στη Λυκόβρυση. Ξεκίνησαν εξειδικευμένες μετρήσεις για τις οσμές από τη λειτουργία της

Στο μείζον ζήτημα οσμών και ενδεχόμενης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Λυκόβρυση, από τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας καφέ, παρεμβαίνει εκ νέου, η Περιφέρεια Αττικής. Μετά από συνεχείς ενέργειες, προχώρησε όλες τις διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες μετρήσεις από το μοναδικό στη χώρα δημόσιο εργαστήριο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Χημείας). Στόχος να προσδιοριστούν ποιοτικά και ποσοτικά οι αέριοι ρύποι από τη λειτουργία της μονάδας και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα ή μη αυτών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, δήλωσε σχετικά με το θέμα: «Με γνώμονα την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας στην Λυκόβρυση και την προστασία του περιβάλλοντος, προχωράμε σε εξειδικευμένους ελέγχους αερίων στην περιοχή. Ήδη καθορίστηκαν τα ενδεδειγμένα σημεία δειγματοληψιών και σήμερα εγκαταστάθηκε ο πρώτος δειγματολήπτης. Εξαντλώντας τις αρμοδιότητές μας επιδιώκουμε, έγκυρες και αναλυτικές μετρήσεις από ανεξάρτητο δημόσιο επιστημονικό φορέα. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα προβούμε στις προβλεπόμενες σύννομες ενέργειες, ενώ θα καταθέσουμε και προτάσεις εάν εντοπιστούν κενά στην ισχύουσα νομοθεσία».

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει παρέμβει στο ζήτημα και στο παρελθόν διενεργώντας τρείς αυτοψίες, προβαίνοντας σε συστάσεις αλλά και επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο βάσει των ελέγχων και των προβλεπόμενων κυρώσεων που ορίζουν οι νόμοι. Ωστόσο, οι εξειδικευμένες αναλυτικές μετρήσεις κρίθηκαν αναγκαίες δεδομένης της ιδιαίτερης περίπτωσης. Από το επισυναπτόμενο ιστορικό προκύπτουν όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει έως σήμερα, 14/05/2018, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών (ΠΕΒΤΑ) μετά τη γνωστοποίηση καταγγελιών πολιτών.

27/12/17: Διαβίβαση στην Υπηρεσία Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ έγγραφης καταγγελίας Πολιτών από το Δήμο Πεύκης – Λυκόβρυσης

25/01/18: Διαβίβαση στην Υπηρεσία Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ έγγραφης καταγγελίας Πολίτη από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης – Λυκόβρυσης

12/01/18: 1η  Αυτοψία – Έλεγχος της Επιχείρησης από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ

24/01/18: 2η Αυτοψία – Έλεγχος της Επιχείρησης από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΒΤΑ

31/01/18: Έγγραφη επιστολή της Υπηρεσίας Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ προς την Επιχείρηση για την υποβολή απόψεων πριν την επιβολή κυρώσεων

28/02/18: 3η  Αυτοψία – Έλεγχος της Επιχείρησης από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής

09/03/18: Υποβολή απόψεων από την Επιχείρηση προς την Υπηρεσία Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ

26/03/18: Αποστολή Ερωτήματος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ προς το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για πιθανή επικινδυνότητα αερίων ρύπων και δυνατότητα εξιδεικευμένων μετρήσεων

15/04/18: Απάντηση του ΕΚΠΑ  στα Ερωτήματα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ

16/04/18: Διαβίβαση εγγράφου της Υπηρεσίας Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ στην Επιχείρηση για ενημέρωση περί λήψης προτεινόμενων μέτρων

24/04/18: Έγκριση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή για τη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων αερίων ρύπων από το ΕΚΠΑ

02/05/18: Απάντηση της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ σχετικά με τα ερωτήματα περί λήψης προτεινόμενων μέτρων

07/05/18: Επιβολή προστίμου στην Επιχείρηση με ποσό που προσδιορίζεται από την νομοθεσία για παραλείψεις και μη λήψη μέτρων για την αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος

07/05/18: Αυτοψία κλιμακίου ΠΕΒΤΑ και ΕΚΠΑ στην περιοχή για τον εντοπισμό σημείων δειγματοληψίας

14/05/18: Εγκατάσταση δειγματολήπτη στην περιοχή.