Γ. Καραμέρος: Η κυβέρνηση να μην κρύβεται πίσω από αστερίσκους σχετικά με τη μεταφορά ακινήτων του δημοσίου στο υπερταμείο

Στο ζήτημα εκχώρησης ακινήτων στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας βάσει υπουργικής απόφασης, παρενέβη με δήλωσή του ο Γιώργος Καραμέρος, επισημαίνοντας τα εξής:

 «Η κυβέρνηση πρέπει τοποθετηθεί στο θέμα, ρητά, άμεσα και με σαφήνεια ώστε να μην υπάρχουν «σκιές» αυθαίρετης ή «εν κρυπτώ» εκχώρησης δημόσιας περιουσίας στις πόλεις μας. Δεν αρκούν οι διευκρινήσεις περί ελέγχων, εξαιρέσεων ή μνημονιακών υποχρεώσεων.

Η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, αφενός πώς διαμορφώθηκε ο κατάλογος και στη βάση ποιων στοιχείων, ενδεχόμενης μεταβίβασης στην ΕΤΑΔ ΑΕ και άρα στο Υπερταμείο, ακινήτων του δημοσίου και αφετέρου τι ισχύει σήμερα για τη δημόσια και κοινόχρηστη περιουσία της πόλης τους, κατηγορηματικά και χωρίς αστερίσκους».