Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην Κηφισιά με συγχρηματοδότηση Περιφέρειας και Δήμου

Tην κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, προωθούν από κοινού η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κηφισιάς, ένα σημαντικό έργο για την προστασία της δημόσιας υγείας και του υδροφόρου ορίζοντα. Τους όρους σύναψης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 01/11/2018, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη βόρειας Αθήνας, Γιώργου Καραμέρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 752.000 ευρώ, εκ των οποίων 400.000 ευρώ αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής, ενώ η επιπλέον δαπάνη των 352.000 ευρώ βαρύνει το Δήμο Κηφισιάς, ο οποίος μετά την οριστική παραλαβή του έργου αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσήκουσα συντήρησή του.

Η κατασκευή θα γίνει βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων που έχει εκπονηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και όλοι οι αγωγοί έχουν αποδέκτες υφιστάμενα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων. Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετες εργασίες όπως  αντιστήριξη πρανών και αποκατάσταση πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων.

Συνολικά θα κατασκευαστούν 1.546 μέτρα δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και θα τοποθετηθούν 40 φρεάτια επίσκεψης και 2 φρεάτια πτώσης στις παρακάτω οδούς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς:

  • Κίμωνος- Γκίκα (από Ανεμοδούρας έως Ανθέων) μήκους 285,00μ.
  • Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου (από Δοϊράνης έως Βαλτετσίου) μήκους 220,00μ.
  • Ζίτσης (από Πευκών έως Γούναρη) μήκους 189,05μ.
  • Γούναρη (από Ζίτσης έως Φιλίδος) μήκους 90,00μ.
  • Αγ. Τριάδος (από Τριπολιτσάς έως Ανώνυμος Πεζόδρομος) μήκους 55,65μ.
  • Ανώνυμος (από Αγ. Τριάδος έως Ρέμβης) μήκους 50,00μ.
  • Ψαρρών (από Αθ. Διάκου έως Πλειάδων) μήκους 185,85μ.
  • Αιγίνης (από Χ. Τρικούπη έως Ιωνίας) μήκους 70,00μ.
  • Λευκωσίας (από Ιθάκης έως Επτανήσου) μήκους 357,55μ.
  • Εμμ. Μπενάκη (από Ραγκαβή έως Τσαλδάρη) μήκους 40,00μ.