Πρόγραμμα αποκατάστασης πρανών σε ρέματα της βόρειας Αθήνας μέσα στο καλοκαίρι

Την έγκριση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έλαβε η Περιφέρεια Αττικής για μικρής κλίμακας επεμβάσεις και αποκαταστάσεις σε πρανή ρεμάτων της βόρειας Αθήνας προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαβρώσεις, καταπτώσεις και φθορές σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα.

Οι αποκαταστάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, θα γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον και το οικοσύστημα, δηλαδή χωρίς τη χρήση μηχανημάτων έργου, και αφορούν στα ρέματα: Πεντέλης– Χαλανδρίου, Σαπφούς στο Μαρούσι, Βαλανάρη στην Πεντέλη και Πύρνας στη Μεταμόρφωση.

Ειδικότερα, στο ρέμα Πεντέλης– Χαλανδρίου, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης πρανών στην οδό Αλεξανδρουπόλεως καθώς και ανακατασκευής τοίχων αντιστήριξης και ενίσχυσης βάθρων στις οδογέφυρες Πολυδρόσου και Βάρναλη καθώς και στο γεφυράκι της οδού Ροδοδάφνης.

Στο ρέμα Σαπφούς, οι επεμβάσεις θα γίνουν στο ύψος της οδού Κέκροπος, όπου πρόκειται να διαμορφωθεί φρεάτιο απορροής ομβρίων και ανακατασκευή του πρανούς με τοποθέτηση συρματοκιβωτίων. Επίσης θα γίνει ενίσχυση του πρανούς με επένδυση λιθοδομής στις υφιστάμενες δύο γέφυρες.

Στο ρέμα Πύρνας οι εργασίες θα γίνουν στην εκβολή του αγωγού μετά τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και αφορούν στην τοποθέτηση συρματοκιβωτίων και την επισκευή – ενίσχυση του αγωγού τοπικά.

Στο ρέμα Βαλανάρη προβλέπονται αποκαταστάσεις στα πρανή και διευθέτηση της ροής των ομβρίων σε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση 800 μέτρων από τη συμβολή των οδών Αχαιού και Σοφοκλέους (περιοχή Ντράφι) με κατεύθυνση προς τον οικισμό Νταού Πεντέλης.