Ανακαίνιση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Νέας Ερυθραίας από την Περιφέρεια Αττικής

Την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, του Δήμου Κηφισιάς πρόκειται να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 22/11/2018, τους όρους σύναψης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κηφισιάς, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη βόρειας Αθήνας, Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε: «Με γνώμονα τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή και τη μείωση των ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους προχωράμε σε ένα έργο για την καλύτερη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Νέα Ερυθραία και την απρόσκοπτη εκπαίδευση των μαθητών και των επισκεπτών σε θέματα οδικής συμπεριφοράς».

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 120.000 ευρώ, προβλέπει εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του ασφαλτοτάπητα, των σημάνσεων κυκλοφορίας, αλλαγή της υποδομής του περιμετρικού φωτισμού και της αντιμετώπισης του προβλήματος της απορροής των όμβριων. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 400 μέτρα υποδομής περιμετρικού φωτισμού, 18 φρεάτια έλξης καλωδίων, 75 μ. αγωγού απορροής όμβριων, 3 φρεάτια υδροσυλλογής, 3 φρεάτια επίσκεψης, 2.800 τ.μ. νέου ασφαλτοτάπητα, 800 τ.μ. διαγράμμισης οδών και 10 πινακίδες σήμανσης. Ο Δήμος Κηφισιάς αναλαμβάνει: τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, τη δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη και παραλαβή του έργου.