3.500 οι ωφελούμενοι από το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα/Περιφέρειας Αττικής-Υποβολή τυχόν ενστάσεων

 

3.530 πολίτες από την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα, της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020/ΤΕΒΑ που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τις Κοινωνικές συμπράξεις.

Πρόκειται για τους ωφελούμενους των οποίων οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που εξέδωσε το Υπουργείο και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΑΔ).

Στο συνημμένο αρχείο Word (Διαβιβαστικό Κείμενο) παρουσιάζονται οι αριθμοί αίτησης και τα αποτελέσματα (εγκρίθηκε/απορρίφθηκε) των ενδιαφερομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει υλική βοήθεια όπως παροχή τροφίμων, ρουχισμού και ειδών ατομικής υγιεινής.

Οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός επτά  ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ξεκινώντας δηλαδή από το Σάββατο 17/10 και θα αξιολογηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (για πληροφορίες  κ. Παπαγιάννη Ιωάννα, τηλ: 210 210734 και Τιτοπούλου Γεωργία, τηλ:210 2120743).

Τα μηνύματα των αποτελεσμάτων εμφανίζονται στη μπλε λωρίδα της αίτησης και στις δυο περιπτώσεις (έγκρισης ή μη). Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στη web εφαρμογή μέσω της οποίας έκανε την αίτησή του ο πολίτης, όπου έχει και τη δυνατότητα να μπει με τους κωδικούς TAXIS.