Σχόλιο για την απαράδεκτη ενεργοποίηση λατομείων στην Ανατολική Αττική

🟢 Σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου είναι κλειστές και οι κάτοικοι ανάστατοι και απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που προσπαθεί μέσα στο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού να επιτρέψει και την εγκατάσταση νέων Λατομείων στο Πεντελικό Όρος.

❌Είναι οικολογικά απαράδεκτη η ενεργοποίηση λατομείων στην Ανατολική Αττική που είναι ανενεργά για πάνω από 30 χρόνια ή η δημιουργία νέων στο Πεντελικό Όρος, καθώς ΚΑΙ το ρυθμιστικό σχέδιο των Αθηνών απαγορεύει αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους, ρυμοτομικά σχέδια καταφύγια άγριας ζωής και αναδασωτέες περιοχές

✅ Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ υποστηρίζουμε τη σύνταξη του Masterplan που θέλουν οι κάτοικοι για τη Βόρεια πλευρά του Πεντελικού, με την πρόβλεψη παρεμβάσεων για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό και ανοιχτή διαβούλευση της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες.