Στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου

👉 Το Κέντρο Υγείας στο Λαύριο υποβαθμίζεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Από το 2007 έχει να έρθει νέος μόνιμος γιατρός.

Το 2019 υπήρχαν έξι γιατροί και σήμερα έχουν απομείνει 3! Λειτουργεί με οργανόγραμμα του 1987 όταν κάλυπτε μόλις το 1/8 του σημερινού πληθυσμού που είναι 25.000 κάτοικοι αλλά με ανάγκες για 100.000 και πλέον το καλοκαίρι.

✅Είναι δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και η ενδυνάμωση των κέντρων υγείας της Ανατολικής Αττικής