Στη Βουλή φέρνει ο Γιώργος Καραμέρος την αύξηση κατά 80% στα Δημοτικά Τέλη του Δήμου Αχαρνών

Η απόφαση για αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη ύψους 80% για τις κατοικίες και 60% για την επαγγελματική στέγη που ανακοίνωσε ο Δήμος Αχαρνών είναι το αντικείμενο Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος προς την Υπουργό Εσωτερικών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Ερώτηση, η αύξηση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή στα συγκεκριμένα αγαθά, ενώ σε σχέση με τη σταθερότητα των τελών επί χρόνια δεν φαίνεται άμεση σύνδεση με τις πρόσφατες διακυμάνσεις τιμών.

Την ίδια στιγμή και με βάση τα στοιχεία του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων πρόκειται να φτάσει περίπου τα 170 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Δήμοι δικαιούνται μεγαλύτερη ενίσχυση καθώς, οι έμμεσοι φόροι χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ και βάσει της υπεραπόδοσής τους (αύξηση περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ). Παράλληλα, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2021 ο τότε καθ΄ ύλην αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός μιλούσε για αυξήσεις πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στους ΚΑΠ.

Ο βουλευτής, επίσης, ζητάει από την Υπουργό και τα αποτελέσματα ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών για το οικονομικό αποτέλεσμα του Δήμου Αχαρνών την τελευταία τριετία.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα,  13 Δεκεμβρίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Αύξηση κατά 80% στα Δημοτικά Τέλη του Δήμου Αχαρνών»

Στις 11 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αχαρνών όπου ανάμεσα στα υπό συζήτηση θέματα ήταν η αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2024.

Με βάση όσα ορίζει ο Ν. 1828/1989, τα ανταποδοτικά τέλη αφορούν υπηρεσίες ή τοπικά έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό.

Η ανταποδοτικότητα των τελών δεν συνάδει με μια λογική συμψηφισμών με άλλα οικονομικά αντικείμενα των Υπηρεσιών του Δήμου για να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου οικονομικού προγραμματισμού.

Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα σε σχέση με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος δεν υπήρξε καμία αύξηση δημοτικών τελών στον Δήμο Αχαρνών, τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση για αυξήσεις ύψους 80% για τις κατοικίες και 60% για την επαγγελματική στέγη δεν ανταποκρίνεται στις μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή στα συγκεκριμένα αγαθά, ενώ σε σχέση με τη σταθερότητα των τελών επί χρόνια δεν φαίνεται άμεση σύνδεση με τις πρόσφατες διακυμάνσεις τιμών.

Την ίδια στιγμή και με βάση τα στοιχεία του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) πρόκειται να φτάσει περίπου τα 170 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Δήμοι δικαιούνται μεγαλύτερη ενίσχυση καθώς, όπως ορίζει ο Ν.3852/2010,3 οι έμμεσοι φόροι χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ και βάσει της υπεραπόδοσής τους (αύξηση περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ) μπορούν να ενισχύσουν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Επίσης, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2021 ο τότε καθ΄ ύλην αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός μιλούσε για αυξήσεις πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στους ΚΑΠ.

Επειδή τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και το ύψος τους οφείλουν να ανταποκρίνονται στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών των Δήμων προς την τοπική κοινωνία,

Επειδή η κυβέρνηση αυξάνει τους ΚΑΠ για το 2024 σε ύψος κατώτερο της υπεραπόδοσης των φόρων και των δεσμεύσεων του τότε αναπληρωτή υπουργού,

Επειδή η αύξηση των ΚΑΠ αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του μισθολογικού κόστους εξαιτίας των αυξήσεων στις απολαβές προσωπικού με βάση τις προβλέψεις του Ν. 5045/2023,

Επειδή το υψηλό ποσοστό αύξησης των δημοτικών τελών στον Δήμο Αχαρνών αυξάνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης για πολίτες και επιχειρήσεις,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών πόσα άτομα προορίζονται για τη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με βάση τους ετήσιους προγραμματισμούς προσλήψεων, σε ποιες ειδικότητες και με ποιο χρονοδιάγραμμα πρόσληψης;
  2. Ποια είναι τα αποτελέσματα ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών για το οικονομικό αποτέλεσμα του Δήμου Αχαρνών την τελευταία τριετία;
  3. Πώς σκοπεύει να ενισχύσει τους Δήμους για να μη μεταβιβαστούν οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας στα νοικοκυριά μέσω των δημοτικών τελών;
  4. Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να λάβει έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα των Δήμων από τους ΚΑΠ λόγω της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Καραμέρος Γεώργιος