Στην παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου ΑΧΑΡΝΑΙ και ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ