Κρίσιμα ερωτήματα για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη


Με αφορμή την ανακοίνωση σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη από τον Πρωθυπουργό, το τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ και ο υπεύθυνος τομεάρχης, Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός συνιστά θεωρητικά θετική εξέλιξη για τον Τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ωστόσο γίνεται χωρίς καμία διαβούλευση, με σημαντική καθυστέρηση ενώ και η πρακτική που ακολουθείται για την τεχνική υποστήριξη της επιτροπής εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Αυτά δεν αφορούν άμεσα τον επικεφαλής και τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή οι οποίοι/ες αποτελούν διακεκριμένους επιστήμονες και προσωπικότητες με σημαντικό ακαδημαϊκό έργο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει αναδείξει έγκαιρα την προστιθέμενη αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο της Εθνικής στρατηγικής στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης ακριβώς εκεί όπου θα υπάρξει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον άνθρωπο ούτως ώστε η ελληνική κοινωνία να μην υποστεί απλώς τις παραμέτρους της εξέλιξης αλλά να την οικειοποιηθεί και να την αγκαλιάσει ενεργητικά. Με θέσπιση όμως ενός ρυθμιστικού θεσμικού οικοδομήματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αυστηρούς κανόνες στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Παρά λοιπόν τα θεσμικά κενά πού υπάρχουν ακόμα, η κυβέρνηση προχωρά  στη σύσταση της επιτροπής συνδυαστικά με ένα προαποφασισμένο πλαίσιο υποστήριξης του όλου έργου της από την εταιρεία Accenture.


Είναι εύλογο να δημιουργούνται ερωτηματικά:

– Με ποια κριτήρια και ποια διαδικασία επελέγη η αξιόλογη κατά τα άλλα εταιρεία έναντι άλλων;

– Συμμετείχαν στην επιλογή της τα μέλη της επιτροπής;

– Ποια δεδομένα θα της παρέχονται (πολιτών; δημοσίων υπηρεσιών;) καθώς για να ενημερώσει για δυνατότητες εφαρμογής ΑΙ σε τομείς θα πρέπει να γίνει ένα Data Analysis των ελληνικών δεδομένων;


Ευαίσθητων δηλαδή, προσωπικών αλλά και κρατικών δεδομένων που θα κληθεί με την ερευνητική της δραστηριότητα, η Επιτροπή να επεξεργαστεί και να αναλύσει.

Εύλογα λοιπόν ανακύπτουν ζητήματα διαφάνειας αλλά και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Ο ρόλος, ο χαρακτήρας και οι όροι συμμετοχής της ιδιωτικής παρέμβασης στο έργο της εν λόγω Επιτροπής πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαροι. Οι κακές πρακτικές του επιτελικού Κράτους δεν πρέπει να διαταράξουν το “ανεμολόγιο” της ψηφιακής πυξίδας που οφείλει να ακολουθήσει η χώρα μας μέχρι το 2030.

Θεωρούμε πολιτικά και δεοντολογικά ορθό να παρέχει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός περισσότερα στοιχεία για τη σύμβαση με την εταιρεία και τι ακριβώς περιγράφεται σε αυτή για την υποστήριξη της Επιτροπής αλλά και την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών που πρέπει να είναι στο επίκεντρο της παραγόμενης αξίας από την ψηφιακή μετάβαση.