Η Περιφέρεια Αττικής για τα καταστήματα στο Χαλάνδρι

4.11.2015

Αναφορικά με την υπόθεση έκδοσης κανονιστικών πράξεων εκ μέρους του Δήμου Χαλανδρίου, η Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζει ότι:

-Θεωρεί δικαιολογημένη την πολιτική της Διοίκησης του Δήμου Χαλανδρίου, δεδομένου ότι η επιβάρυνση του οικιστικού ιστού από τις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και υγειονομικού ενδιαφέροντος τείνει να αλλοιώσει τον χαρακτήρα περιοχών του προαστίου.

-Η διαχείριση της υπόθεσης είναι αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αρκείται βάσει των αρμοδιοτήτων της στον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων για την εφαρμογή των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων και δεν επεκτείνεται στον έλεγχο άλλων νομοθετημάτων (πολεοδομικών, χρήσεων γης, πυροσβεστικών κλπ).

-Κατανοεί παράλληλα την αγωνία των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και με απόλυτο γνώμονα την τήρηση του νόμου, προκρίνει ως βέλτιστη πρακτική την εξεύρεση της χρυσής τομής, ανάμεσα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη βιωσιμότητα των υπαρχουσών επιχειρήσεων.

Άλλωστε και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που έχουν επενδύσει στο σημείο κατανοούν τα προβλήματα που δημιουργούνται, καθώς η κανονιστική πράξη που επιχειρεί το «πάγωμα» νέων χρήσεων συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης (κάτοικοι, καταστηματάρχες, εκπρόσωποι Δήμου).

Σε κάθε περίπτωση, η κανονιστική πράξη δε θίγει κατά κανένα τρόπο τα νομίμως υφιστάμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αντιθέτως επιχειρεί να αναστείλει την έκδοση νέων αδειών σε ένα –με μελέτες τεκμηριωμένα- κορεσμένο περιβάλλον.

Ο αντιπεριφερειάρχης βορείου τομέα Γιώργος Καραμέρος δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την επιχειρηματικότητα και θέλει παράλληλα να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που επικράτησε τα χρόνια της κρίσης να μετασχηματιστεί σε μια πιο παραγωγική διαδικασία. Κάτοικοι και επισκέπτες απολαμβάνουν στα βόρεια προάστια τους χώρους εστίασης και αναψυχής, αλλά αυτού του είδους το επιχειρείν δε μπορεί να είναι μονόδρομος».