Η κατάρρευση του δικτύου τηλεπικοινωνιών στη Βόρεια Ελλάδα εγείρει ζήτημα ασφάλειας και ανθεκτικότητας των επικοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ

Η κατάρρευση των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τη Θράκη έως την Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία όπου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς τηλεπικοινωνίες στις 18 Φεβρουαρίου, μας φέρνει μπροστά στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών στη χώρα μας.

Η αδυναμία επικοινωνίας των πολιτών ακόμη και με τα τριψήφια των επειγόντων περιστατικών όπως η Άμεση Δράση και η Πυροσβεστική Υπηρεσία μας θέτει ζήτημα απρόσβλητης διασφάλισης της ανθεκτικότητας των υποδομών παράλληλα με την προσπάθεια αναβάθμισης του δικτύου πανελλαδικά με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στην εργασία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Χρειαζόμαστε εναλλακτικές οδούς χρήσεις των τηλεπικοινωνιών σε περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων και άμεση ανταπόκριση και συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών και εταιρειών για την ταχύτατη ανταπόκριση σε τέτοια συμβάντα.