Ευκαιρία για τις χιλιάδες επιχειρήσεων του βόρειου τομέα το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για την Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, οι τέσσερις δράσεις του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης για την έναρξη ή και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι στην περιοχή του βόρειου τομέα είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα 9.100 επιχειρήσεις με τον τριτογενή τομέα να είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και να αποτελεί πόλο έλξης για την ίδρυση και εγκατάσταση και νέων επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα εστιάζουν σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία με ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση. Έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της με αντικειμενικό στόχο τη συμβολή των νέων προσκλήσεων στην αύξηση της πραγματικής απασχόλησης. Αναλυτικά τα τέσσερα νέα προγράμματα είναι:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=

 

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15&cs=

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=17&cs=

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» και παρουσιάστηκαν, σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής για το πρώτο πρόγραμμα (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) είναι η 8η Μαρτίου και η ημερομηνία λήξης υποβολής για το τελευταίο (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ) η 20η Μαΐου.

Αναλυτικά τα προγράμματα και όλο το σχετικό υλικό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp