Επίσκεψη στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο

Κατά την επίσκεψή μου στον Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με δεκάδες εργαζόμενους από την παραγωγική αλυσίδα των περίπου τριών χιλιάδων οικογενειών, που εξαρτούν το εισόδημά τους από τον κύκλο εργασιών των ιπποδρομιών.

Επισκέφτηκα επίσης τους στάβλους και διαπίστωσα με ανακούφιση ότι τα άλογα χαίρουν πολύ προσεκτικής αντιμετώπισης. Ιδιοκτήτες προπονητές και αναβάτες τα φροντίζουν σαν συναθλητές και καλύτερα ακόμα.

Ο ιππόδρομος με στοχευμένες επιλογές ή παραλείψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη οδηγήθηκε σε μαρασμό και προσεχώς αν δεν αλλάξει η πολιτική οδηγείται σε κλείσιμο με διάφορες σκοπιμότητες. Αυτό ούτε δίκαιο είναι, ούτε ανάπτυξη. Σημαντική εγκατάσταση για την Ανατολική Αττική και πόρος για τους ανθρώπους μας.

Θα είμαστε εδώ και μετά τις εκλογές.