Δύο συνεργατικοί σχηματισμοί από την Περιφέρεια Αττικής στα βόρεια προάστια – Ποιους 7 αναπτυσσόμενους τομείς έδειξε σχετική μελέτη

Τους κλάδους και τις δραστηριότητες που εμφανίζουν προοπτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών παρουσίασε η Περιφερειακή Ενότητα του βόρειου τομέα στους 12 Δήμους της ευρύτερης περιοχής.

«Πέρα από την καθημερινότητα, τα τεχνικά έργα, το προσφυγικό, την κοινωνική πολιτική, ψηλαφίζοντας τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, αγγίζουμε και τον τριτογενή τομέα και επιλέγουμε να δώσουμε βάρος στην επιχειρηματικότητα, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Σε μια περίοδο που ανεργία στη χώρα μας είναι τριπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούμε μέχρι τέλος Ιουνίου δυο cluster στα βόρεια προάστια, έχοντας αποτυπώσει επτά προοπτικές σε κλάδους και δραστηριότητες που εμφανίζουν δυνατότητες ανάπτυξης» υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καραμέρος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στους Δημάρχους και τους εκπροσώπους  τους που παραβρέθηκαν στην παρουσίαση και συμπλήρωσε:

«Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της καταγραφής,  έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με φορείς και επαγγελματίες-κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις- και δημιουργούμε τους συνεργατικούς σχηματισμούς, σε συνεργασία και με τους Δήμους, για  να δούμε σε ποιους τομείς θα δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμες δομές για χρηματοδότηση».

cluster ΠΕΒΤΑ

Συγκεκριµένα, καταγράφησαν και παραδόθηκαν τα εξής:

  • Εντοπισμός και παρουσίαση κλάδων και επί µέρους οικονομικών δραστηριοτήτων µε ισχυρά προσδοκώμενα πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη συνεργασιών.
  • Καταγραφή και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων που μπορούν να προκύψουν από τις συνεργασίες ανά επιλεγμένο κλάδο
  • Εντοπισµός και παρουσίαση τυπικών ή άτυπων επιχειρηµατικών δικτύων και συνεργασιών που υφίστανται ήδη στους εν λόγω κλάδους

Ποιους 7 αναπτυσσόμενους τομείς έδειξε σχετική μελέτη

Οι επτά επικρατέστεροι κλάδοι, όπως προέκυψαν από το έργο είναι:

1.Τεχνολογικά Clusters Υψηλής Εξειδίκευσης & Αξιοποίηση Πυρήνων Έρευνας & Καινοτομίας (Research & Development)

  1. Συνεδριακός, Επιχειρηματικός & «Boutique» Τουρισμός: Διοργάνωση Εξωστρεφών Εκδηλώσεων & Εκθέσεων

3.Πράσινη Διαχείριση: Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Διαχείριση Απορριµµάτων & Ανακύκλωση

  1. Πυρήνες Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας σε Δήμους με ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΕ

5.Παραδοσιακές Δραστηριότητες σε Συνδυασμό µε Ανάπτυξη του Τουρισμού Εμπειρίας: Κεραμοποιοί, Λιθοξόοι, Εταιρείες Μαρμάρων κ.λπ.

  1. Λιανικό Εμπόριο/Cluster Τοπικών Αγορών
  2. Ιατρικός/ Φαρμακευτικός Κλάδος: Ιατρικός Τουρισμός, Ιατρικά Συνέδρια & Κλινικές Μελέτες

Στην επόμενη φάση του έργου, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, θα γίνει εξειδίκευση της σε έναν εκ των πιλοτικών κλάδων/ οικονομικών δραστηριοτήτων που αναδεικνύεται ως εκ των πλέον πρόσφορων για την ανάπτυξη συνεργασιών. Θα περιλαμβάνεται σε βάθος ανάλυση της δυνατότητας δικτύωσης µμεταξύ επιχειρήσεων µέσω της διεξαγωγής έρευνας πεδίου και κύκλου επαφών, ανάλυση των επιδιωκόμενων πλεονεκτημάτων, εκτίμηση της βιωσιμότητας της συνένωσης και καταγραφή του αρχικά εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος δικτύωσης.