Αυτοψία στο αντιπλημμυρικό έργο της περιοχής Στούντιο Άλφα στο Μαρούσι

 

Την πρόοδο των εργασιών του έργου «Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Στούντιο Άλφα (Δήμος Αμαρουσίου)» στο Μαρούσι επιθεώρησε την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, ο αντιπεριϕερειάρχης βορείου τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος συνοδευόμενος από την Περιφερειακή σύμβουλο βόρειου τομέα και Πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου, κ. Καλλιόπη Βέττα.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.758.900,00 ευρώ, το οποίο μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε και εκτελείται από το Δήμο Αμαρουσίου, με εξ’ ολοκλήρου χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, σε οδούς της περιοχής Στούντιο Α Αμαρουσίου και ειδικότερα επί των οδών Τυμϕρηστού, Τραπεζούντος, Αγ. Ειρήνης, Μηλίγκου, Παμίσου, Ολ. Παπασυμεών, Στουντίου, Ελικώνος, Τεμπών, Μεσσήνης, Αλιστράτης και Τσουνιά, στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου με απορροή τους σε δύο σημεία του ρέματος Σαπϕούς.

Ειδικότερα ο αντιπεριϕερειάρχης επέβλεψε την κατασκευή επί της οδού Αγ. Ειρήνης, που γινόταν η τοποθέτηση και ο εγκιβωτισμός τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου Φ800. Ενημερώθηκε ότι η εκτέλεση του έργου συνολικά έχει ανέλθει σε ποσοστό 32% περίπου.

Ωστόσο όπως προκύπτει από την εξέλιξη του έργου και την ενημέρωση από τον ανάδοχο προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ομαλή εξέλιξη – χρονικά και τεχνικά – των εργασιών, ο Δήμος Αμαρουσίου πρέπει να προβεί άμεσα σε μια σειρά ενεργειών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, όπως:

Προσαρμογή της μελέτης του έργου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις πράξεις εφαρμογής της περιοχής, έτσι ώστε η απόληξη της απορροής των αγωγών ομβρίων στο ρέμα Σαπϕούς να γίνει με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο σημείο, ώστε να ληϕθεί υπ’ όψιν η πρόσφατη κατάπτωση του πρανούς του ρέματος στο προβλεπόμενο απο τη μελέτη σημείο εξόδου (τέλος της οδού Τυμϕρηστού), δεδομένου και του μεγάλου ύψους από την κοίτη.

Την άμεση ανακατασκευή του δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Τυμϕρηστού, το οποίο λόγω κακοτεχνίας έχει κατασκευαστεί με αντίθετη κλίση (προς το ρέμα), στα πλαίσια άλλης εργολαβίας του Δήμου Αμαρουσίου. Η ανακατασκευή αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει η κατασκευή του αγωγού ομβρίων επι της συγκεκριμένης οδού, όπως προβλέπεται από την μελέτη.