ΟΧΙ στη ΣΜΠΕ για το Mall. Επιβάλλεται ανασχεδιασμός με εμπλοκή του Δήμου, χωρίς νέα δόμηση και με δεσμευτικά αντισταθμιστικά

Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 20/10/2016, για την Στρατηγική Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου  – Τμήμα Π.Ε 6 – 17 του ΓΠΣ Αμαρουσίου Αττικής

“Δεν πρόκειται να αναφερθώ στο παρελθόν και σε όσους θεμελίωσαν με νόμο, το 2003, το μεγαλύτερο αυθαίρετο οικοδόμημα. Ούτε σε αυτούς που το 2014, μετά την απόφαση ορόσημο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έσπευσαν πάλι με νόμο να το αναβαπτίσουν σε στρατηγική επένδυση μητροπολιτικού χαρακτήρα. Έχουν ονοματεπώνυμο, είναι γνώριμοι και οι καταστροφικές τους επιλογές έχουν ήδη κριθεί, και δικαστικά και πολιτικά. Είναι οι ίδιοι που σήμερα σε άλλες υποθέσεις της δημόσιας σφαίρας με θράσος και υποκρισία εμφανίζονται ως υποστηρικτές τους κύρους των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Ως Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτούμε αρνητικά για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), η οποία, σημειωτέον, εκπονήθηκε από την ίδια την εταιρία Lamda και περιλαμβάνει και την περιοχή που κρίθηκε αμετάκλητα από την Ολομέλεια του ΣτΕ, ως προς το ρυμοτομικό, τις χρήσεις γης, καθώς και το συντελεστή δόμησης  και κάλυψης.

Σταχυολογώ ορισμένες από τις διαπιστώσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής για την εξεταζόμενη περιοχή:

  1. «Αν εφαρμοζόταν το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Αμαρουσίου, η επιβάρυνση στο περιβάλλον, οικιστικό και ανθρωπογενές, θα ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή που τελικά προέκυψε»,
  2. «Στη μελέτη υπολογίζονται τα μεγέθη δόμησης, κάλυψης κ.λπ. στην έκταση της περιοχής πριν την εισφορά σε γη και όχι σε αυτήν που προκύπτει τελικά, γεγονός που σαφώς επηρεάζει τη συνολική μέγιστη δόμηση».

Σταχυολογώ, επίσης, από τις διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών περιοχών Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος:  

  1. «Δεν συνάγεται, εκ του νόμου, η στρατηγική σημασία ή η υπερτοπική κλίμακα της προτεινόμενης για έγκριση περιοχής. Σε αντιδιαστολή, επισημαίνεται, ότι ο Δήμος Αμαρουσίου είναι αυτός που αναφέρεται ως «διαδημοτικό κέντρο ευρείας ακτινοβολίας και ως «πόλος εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας»
  2. Θεωρεί και προτείνει ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου ώστε η οποιαδήποτε παρέμβαση να περιλαμβάνεται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό με χωρική εμβέλεια σαφώς μεγαλύτερης της προτεινόμενης.

Οι διαπιστώσεις αυτές καταδεικνύουν πόσο αναγκαία και επιβεβλημένη ήταν και είναι η εμπλοκή του οικείου Δήμου στο σχεδιασμό. Αντ’ αυτού τι συνέβη; H Δημοτική Αρχή απεμπόλησε το δικαίωμα να ρυθμίσει το πολεοδομικό κεκτημένο της Πόλης και να περιορίσει, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Σε πρώτη φάση εγκατέλειψε την αναθεώρηση του ΓΠΣ, παρά τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τα έτη 2012 και 2014. Kαι ενώ υπήρχαν αυτές οι αποφάσεις, όταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε τον Απρίλιο του 2016 από τον Δήμο να εξετάσει το ενδεχόμενο νέου ΓΠΣ τι συνέβη. Με προσωπική επιλογή του ίδιου του Δημάρχου παραχωρήθηκε, στην εταιρία Lamda το δικαίωμα να προσδιορίσει εκείνη, τη χωρική εμβέλεια του ΕΧΣ. Και αυτό σε αντίθεση με την έγγραφη προτροπή του ΥΠΕΚΑ. Με ένα απλό έγγραφο του γραφείου Δημάρχου!! 

Αποτέλεσμα το προταθέν ΕΧΣ:

  1. περιέχει επιλεγμένα Ο.Τ., χωρίς να περιλαμβάνει τις περιοχές άμεσης επιρροής (αφήνει εκτός γειτονιές του Αμαρουσίου, όπως Ψαλίδι, Αγ. Θωμά, Εργατικές Κατοικίες και Νέα Φιλοθέη),
  2. υφαρπάζει περιβαλλοντικό ισοζύγιο από αδόμητους χώρους που δεν ανήκουν στην εταιρία (ΑΣΠΑΙΤΕ & ΟΑΚΑ),
  3. συνυπολογίζει το ρέμα Αγ. Θωμά, τους ακάλυπτους χώρους της Ήλιδας και αυθαίρετα και παράνομα τους ενοποιεί με τους παρακείμενους δρόμους ώστε να προκύψουν σε έναν ενιαίο θύλακα κοινόχρηστοι και ακάλυπτοι χώροι,
  4. δεν λαμβάνει υπόψη τους πολεοδομικούς φόρτους στην Λ. Κηφισίας και σωρευτικά τους φόρτους από την Αττική οδό, ενώ δεν έχει γίνει κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη που θα αποφορτίζει τις γειτονιές του Αμαρουσίου που υποφέρουν εδώ και χρόνια.

Επειδή η παρανομία και η αυθαιρεσία δεν είναι δυνατόν να θεραπευτεί με πρόσθετες αυθαιρεσίες και νέες επιβαρύνσεις: 

Α. Το προταθέν ΕΧΣ επιστρέφεται στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να υπάρξει ανασχεδιασμός με επισπεύδοντα και συμπράττοντα τον Δήμο, με χωρική εμβέλεια σαφώς μεγαλύτερη της προτεινόμενης και φυσικά χωρίς δικαίωμα νέας ή πρόσθετης δόμησης. 

Β. Επιβάλλεται να ληφθούν δεσμευτικά αντισταθμιστικά οφέλη και συμπληρωματικά μέτρα και τέλη, όπως ο νόμος ορίζει, για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της Πόλης με συγκεκριμένα έργα περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα”.