Ομιλία μου στη Βουλιαγμένη για τις εκλογές της 21ης Μαΐου

Αποσπάσματα της ομιλίας μου στη Βουλιαγμένη για τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ και τα τοπικά προβλήματα των πολιτών σε Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη.

Αύξηση αντικειμενικών αξιών, βραχυχρόνιες μισθώσεις, τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τους ελεύθερους αδόμητους χώρους, Σχέδιο πόλης στο Χέρωμα, ελεύθερη πρόσβαση στο παράλιο μέτωπο κ.α #karameros_anatolika